Platforma za Kino

Platforma za Kino je neformalno udruženje organizacija civilnog društva i pojedinaca koji za svoje umjetničko, kulturno i društveno djelovanje koriste prostor Društveno-kulturnog centra Kino u Sv. Filipu i Jakovu, po principima sudioničkog upravljanja zajedno s Općinom Sv. Filip i Jakov.

Civilni sektor predstavljen je kroz neformalnu „Platformu za Kino“, koju za sada čine 6 članica organizacija civilnog društva i 37 pojedinačna člana. Predstavnici Općine Sv. Filip i Jakov i Platforme čine koordinaciju koja upravlja DKC-om Kino. Organizacije uključene u suradničku platformu su Umjetnička organizacija Irida, Udruga Super 8, Ženska klapa Karmel, SKUD Kreativac, Glazbena udruga Jeremije i Udruga U Pokretu.

Istoimeni projekt Platforma za Kino (2021.) sufinanciran je sredstvima Zaklade Kultura Nova.