FiJuzika

„FiJuzika“ je program u Kinu u Sv. Filip i Jakovu koji provodi Glazbena udruga Jeremije te podrazumijeva glazbenu edukaciju i slušaonice određenih žanrova glazbe jednom mjesečno.
Program je nastao kao rezultat europskog projekta K.IN.O. – Centar za Kulturu, Inovaciju i Obrazovanje, u procesu stvaranja sociokulturnih i umjetničkih programa od strane lokalnog stanovništva Općine Sv. Filip i Jakov. U sklopu projekta kupljene su gramofonske ploče različitih žanrova glazbe, koje stoje na raspolaganju svim sudionicima prostora Kina.


Nastavak programa FiJuzika podrazumijeva slušaonice, nastupe uživo i edukacije o suvremenoj glazbenoj kulturi te se održava u prostorima DKC-a Kino.