Međunarodna suradnja

Pokrenut je postupak učlanjenja DKC-a Kino u Europsku mrežu centara za kulturu (ENCC). Time želimo staviti DKC Kino na europsku mapu kulturnih centara te potaknuti razmjenu znanja, iskustava i dobrih praksi u kulturi unutar europske zajednice.

Ovaj program se odvija u sklopu projekta Platforma za Kino, sufinanciran sredstvima Zaklade Kultura Nova.